ตัวครอบมุมหน้าตู้

ตัวครอบมุมหน้าตู้ ซ้าย ขวา มี 2 ขนาด

  1. เหมาะสำหรับเสาปีกขนาด 75 มม. หรือ 3×3 นิ้ว (เสาหน้าตู้บรรทุกสินค้าขนาดเล็ก เช่นตู้บนรถกระบะ)
  2. เหมาะสำหรับเสาปีกขนาด 100 มม. หรือ 4×4 นิ้ว (เสาหน้าตู้บรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ เช่นตู้บนรถ 6 ล้อ 10 ล้อ)