ตู้บรรทุกสินค้าส่วนใหญ่ในประเทศไทย ขึ้นโครงสร้างเหล็กเชื่อมเป็นโครงขนาดใหญ่เพื่อสร้างความแข็งแรง จากนั้นจึง ปิดผิวด้วยอลูมิเนียม ไฟเบอร์กลาส ซึ่งโครงสร้างเหล็กที่อยู่ภายในนั้น เป็นสิ่งที่กระทบต่อน้ำหนักของตู้โดยตรง ถึงแม้ตู้จะมีความแข็งแรง แต่ก็ทำให้ตู้มีน้ำหนักมาก ขนสินค้าได้น้อย ใช้เวลาค่อนข้างนานในการประกอบ1 ตู้ อีกทั้ง รอยต่อแผ่นส่วนใหญ่ก็มักเป็นสาเหตุของน้ำรั่ว หลังจากผ่านการใช้งานตู้ไป 1 ปี

ในขณะที่ตู้ที่ใช้แผ่น Sandwich cza panel จะมีน้ำหนักที่เบากว่ามาก แต่ความแข็งแรงของตู้ยังคงอยู่ สามารถทำจุดยึดในตู้ได้ เนื่องจากเรามีเทคนิคในการสร้างจุดแข็งของตู้เพื่อให้ตอบโจทย์กับงานขนส่งสินค้าปัจจุบันที่ต้องการ ลดน้ำหนักตู้ในขณะเดียวกันก็ต้องการตู้ที่แข็งแรงและมีคุณภาพ ระยะเวลาการติดตั้งก็ใช้เวลาน้อย ผนังและหลังคาตู้ไม่มีรอยต่อ ทำให้โอกาสที่จะเกิดรอยรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ำเข้าสินค้าเสียหาย ก็น้อยมาก