แซนวิชพาแนลทั่วไปที่มีขายอยู่ หรือที่ บางคนเรียก ISO Wall นั้น จริงๆ แล้วก็คือ Sandwich panel อย่างหนึ่ง ที่ผลิตสำเร็จรูปออกมา ส่วนมากใช้ในงานโครงสร้างผนังหรือหลังคา ซึงอยู่บนโครงสร้างที่ไม่ได้เคลื่อนที่ เช่นอาคาร โรงเรือน หลายๆ ครั้งเราจะเห็นผนัง sandwich panel ลักษณะนี้ ด้านนอกเป็นแผ่นอลูมิเนียมหนา 0.4 ด้านในเป็นโฟมความแข็ง ประมาณ 1.5 ปอนด์ แผ่น Sandwich panel แบบนี้ มักจะมีขนาดหน้ากว้าง 100 มม. หรือ 120 มม. หากต้องการทำผนัง ที่ยาวขึ้นจำเป็นต้องใช้หลายแผ่นประกบกัน