bg_image

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซีซาร์ มอเตอร์ จำกัด​

เราเป็นโรงงานผลิต และจัดจำหน่าย แผ่นผนังแซนวิชพาแนล (Sandwich panel) แผ่นพื้นสำเร็จรูป และอุปกรณ์ตู้บรรทุกสินค้า ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2005 และ ISO 14001: 2005 เรามุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตู้บรรทุกที่ออกไปมีคุณภาพดีและน้ำหนักเบาตอบโจทย์ผุ้ใช้อย่างสูงสุด

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เราเข้าใจโครงสร้างตู้บรรทุกสินค้า ประเภทต่างๆ ภายในประเทศเป็นอย่างดี สินค้าที่ผลิตออกมาจึงผลิตมาเพื่อให้ ตอบโจทย์ คู่ค้าของเรา บนสโลแกน “แข็งแรง ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา”

Sandwich panel

คือ แผ่นผนังสำเร็จรูปตรงกลางของแผ่นอัดด้วยโฟม
ซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดี

เราคัดสรรวัสดุที่ดีที่สุด เพื่อนำมาทำเป็นผนังสำหรับตู้ขนส่งสินค้า แบบไร้รอยต่อ ได้มาตรฐานสากล

image
image
10

ปี แห่งประสบการณ์ เพื่อคัดสรรสิ่งดีดีให้กับคุณ

"ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ส่งมอบตรงเวลา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาอย่างยั่งยืน"

อยู่ระหว่างขอการรับรองระบบ ISO9001:2015 & ISO14001:2015

image

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ซีซาร์ มอเตอร์ จำกัด

เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตั้งอยู่ 21/3 หมู่ 5 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลพิมราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 และ 46 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11110

เป็นสถานประกอบการกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย แผ่นผนังสำเร็จรูป แผ่นไฟเบอร์ แผ่น sandwich panel และอุปกรณ์ประกอบตู้บรรทุกสินค้า สำหรับรถขนส่งสินค้ทุกชนิดทุกประเภท พร้อมทั้งจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว ตลอดจนซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษา

การกำหนดนโยบาย

ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

เนื่องจาก บริษัท ซีซาร์ มอเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำระบบ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนระบบบริหารด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมให้บรรลุ เป้าหมายที่กำหนด จึงกำหนดนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  1. การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเต็มที่ อันมีจุดประสงค์สูงสุดคือ ความร่วมมือและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความยั่งยืนด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
  2. การปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักการ Plan – Do – Check – Action เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระบบการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
  3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้าน คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ ที่สามารถแข่งขันได้
  4. การควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ่มค่าโดยยึดหลัก 3 R คือ Reduce Reuse Recycle
  5. การควบคุมมลพิษไม่ให้เกินข้อกำหนดและข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
  6. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและที่เกี่ยวข้อง
image
image
image
ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ส่งมอบตรงเวลา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาอย่างยั่งยืน