ตัวครอบชายล่าง และขอบบนตู้

ตัวครอบชายล่าง และขอบบนของตู้ เพื่อเก็บงาน และสร้างความแข็งแรง
ส่วนเว้ามีจุดยึดรีเว็ทและตัวปิดกันน้ำเข้า ขนาดปีก 100×100 มม. ความยาว 6000 มม.
เนื้องานเป็นอลูมิเนียม