ตัวครอบชายล่างตู้

ปีกบน 100 มม. ปีกล่าง 500 มม. ความยาว 6000 มม. สีขาว

ข้อดี

ความสูงของปีกบน ช่วยให้ผนังยึดได้แน่นขึ้นไม่ปริง่าย