ชุดกลอนล็อกประตูตู้เย็น (ใหญ่)

เหมาะสำหรับใช้กับประตูรถเทลเลอร์ หรือขนส่งขนาดใหญ่ ที่ประตูมีน้ำหนักค่อนข้างมาก